Home » บ่วงเพชร by ปานนาถ
บ่วงเพชร ปานนาถ

บ่วงเพชร

ปานนาถ

Published June 2014
ISBN :
300 pages
Enter the sum

 About the Book 

“ผมเนียนะไมมีเหตุผล เหตุผลของผมกคือผมจะไมยอมใหเมียผมไปใสชุดชันในกางเกงในนอนถายรูปใหพวกผูชายคนอืนมันดูหรอกผมสาบานวาจะควักลูกตามันกอนทีมันจะทันไดมองคุณเสียอีกดีนะทีคนของผมมาบอกวาคุณมาทำอะไรทีนีและโคตรโชคดีทีผมมาทัน”ถึงแมวา ‘โคลวิสส’ CEO หนุมแหMore“ผมเนี่ยนะไม่มีเหตุผล เหตุผลของผมก็คือผมจะไม่ยอมให้เมียผมไปใส่ชุดชั้นในกางเกงในนอนถ่ายรูปให้พวกผู้ชายคนอื่นมันดูหรอกผมสาบานว่าจะควักลูกตามันก่อนที่มันจะทันได้มองคุณเสียอีกดีนะที่คนของผมมาบอกว่าคุณมาทำอะไรที่นี่และโคตรโชคดีที่ผมมาทัน”ถึงแม้ว่า ‘โคลวิสส์’ CEO หนุ่มแห่งอาณาจักรธุรกิจอันทรงอำนาจ ‘โมแรงพาราไดส์’จะมีคติประจำตัวว่า ‘เขาจะไม่นอนกับผู้หญิงคนเดิมมากกว่าหนึ่งครั้ง’แต่เพลย์บอยหนุ่มรูปหล่อก็อดที่จะแปลกใจไม่ได้กับท่าทีที่เปลี่ยนไปของพิมพ์รำไพนางแบบสาวระดับท็อปของวงการ พรีเซนเตอร์รถยนต์ค่ายหรูที่ตนเองเคยมีสัมพันธ์ด้วยถึงแม้เขาจะเป็นฝ่าย ‘เบื่อ’ และแสดงออกชัดเจนว่า ‘อย่าจับเขา’ ไปครอบครองแค่เพียงคนเดียวแต่ในงานถ่ายแบบภาพนิ่งเพื่อโปรโมตโฆษณา นอกจากเธอจะ ‘ทำเป็นไม่รู้จักเขา’ แล้วยังตีตัวออกห่าง จองหอง วางท่าอย่าง ‘ผู้หญิงดีๆ’ ไม่เข้ามาออเซาะดังที่ควรจะเป็นเขาควรจะดีใจ... แต่ทำไมกลับรู้สึกหงุดหงิดและโกรธจนคั่งแค้น!‘เพชรรัมภา’ ต้องสวมรอยเป็นพี่สาวฝาแฝดที่แสนเปรี้ยวจี๊ดเพื่อรับงานแทนตามคำขอร้องของบิดาการถูกรุกราน ราวี และแสดงท่าทีว่า ‘เคยสนิทอย่างลึกซึ้ง’ ของเพลย์บอยหนุ่มหล่อทำให้หญิงสาวต้องปกป้องตัวเองทั้งเกียรติและศักดิ์ศรีเธอไม่รู้จักเขา และไม่ชอบใจในวิธีการ ‘เข้าหา’ แบบถึงเนื้อถึงตัวแม้ว่าเขาจะเป็น ‘คนจ่ายเงินค่าจ้าง’ มหาศาล แต่เธอก็ ‘ทำงานถ่ายแบบ’ แลกมาอย่างถูกต้องจนกระทั่งโคลวิสส์ขืนใจเธอด้วยความหึงหวงเป็นการแก้แค้น...และได้ ‘เป็นคนแรก’ ของหญิงสาวไฟแห่งความริษยาจึงชักพาให้พิมพ์รำไพ พี่สาวฝาแฝดของเธอ ‘หวนกลับมาในวงการอีกครั้ง’เพื่อทวงบัลลังก์ ‘ตำแหน่งภรรยา’ จากชายหนุ่มแต่เพียงผู้เดียวทั้งสองสับเปลี่ยนตัวกันและกันเพื่อคืนบทบาทอันแท้จริงอย่างลับๆเพชรรัมภาต้องกลับไปใช้ชีวิตธรรมดาตามเดิมที่แสนเรียบง่ายถึงแม้ว่าในหัวใจไม่อาจลืม ‘ผู้ชายคนแรก’ และสายตาคมกริบที่ฉายแวว ‘สงสัยและฉงน’ยามเมื่อเขารับรู้ว่า ‘เธอเจ็บ’ จาก ‘ครั้งแรก’ ในค่ำคืนนั้นได้เลย!